Rüyalarda Geleceği Görmek

Her insan rüya görür, bazıları akılda bile kalmaz. Ancak öyle esrarengiz rüyalar vardır ki uyanır uyanmaz kafamızı kurcalamaya başlar ve acaba bu rüya ne anlama geliyor diye düşünmeye başlarız. Acaba bu rüya gelecek ile ilgili ne anlam ifade ediyor diye düşünmekten kendimizi alı koyamayız. Bu yazımızda rüyalarda geleceği görmek mümkün müdür? Rüyalar geleceği gösterir mi? Rüyalar gelecekten haber verir mi? gibi sorulara yanıt arayacağız. Ayrıca geleceğin görüldüğü rüyalara örnekler vereceğiz.

Rüyalarda Geleceği Görmek Mümkün mü?
Rüyalar, yaşadığımız dünya ile başka âlemler arasında köprü olduğundan, gelecekteki olayları bildirmede az da olsa rolü vardır.
Tarihte bazı olaylardan rüya vasıtasıyla önceden haberdar olunmuştur. Rüya ile zafer ve fetih müjdeleri haber alınması veya savaştan geri durulması gibi olaylar yaşanmıştır. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Mekke’nin Fethi gibi İslam tarihinin önemli olaylarını Peygamberimiz gördüğü rüyalarla haber vermiştir.

Ayrıca İstanbul’un fethi ve benzeri, tarihimizdeki büyük zafer ve fetihler rüyalarla önceden müjdelenmiştir.
Zafer üstüne zafer kazanan Barbaros Hayrettin Paşa… Kendi ifadesiyle burnunun dibine gelen tehlikeleri hep rüyada haber alırmış ve aynen çıkarmış. Casusluk teşkilatının verdiği rapordan daha sağlam bilgiler elde etmiştir rüya sayesinde…
Her rüyayı mutlaka tabir ettirmek gibi bir zaruret ve mecburiyet yoktur. İbn-i Şirin rüya tabirinde uzman bir insan olduğu halde tabir etmediği rüyalar tabir ettiklerinden fazladır.

Rüya gören kimse, yazısız karikatür yapan ressama benzetilir. Çeşitli düşünceleri resimle anlatmak ne kadar zorsa rüya yorumu da o kadar zordur.

Akılda kalan rüyalar, daha çok uyanmaya yakın görülen rüyalardır. Derin uykuda görülen rüyalar ise genellikle hatırlanmaz.
Uzmanların tespitine göre rüya, kişinin o zamana kadar geçen yaşantısıyla ilgilidir. Rüyayı yorumlayabilmek için o kimsenin hayatını iyi bilmek gerekir.

Rüyalar bazen örtülü, bazen de açık olarak gelecekten haber verirler. Bu rüyalar bazı şekillere bürünerek gizlenirler. Rüyalar şuuraltından geçerken aldığı fotoğraflardan meydana gelen karışık hallerdir. Rüya yorumu, bu karışık şekilleri ayırt etmektir.
Rüyaların pek azı yoruma ihtiyaç duyulmadan görülür. (Peygamberlerin bazı rüyaları gibi…) Sadık rüyalar, geleceğe yönelik rüyalardır.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com