Rüyada hacca gitmek

HAC: Rüyada hac vazifesini yerine getirdiğini görmek, doğru yolda olmaya, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan kurtulmaya, fakir için zenginliğe, makbul amele, uzun ömre, Allah’ın izniyle zoru başarmaya işarettir.
Talebenin rüyada hacca gittiğini görmesi başarılı olmaya işarettir.

Bekarın hacca gitmesi evlenmeye, vazifeden alman kimsenin hacca gitmesi tekrar vazifeye dönmesine işarettir.
Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, büyük rızık ve ganimete işarettir.
Devlet başkanının hacca gittiğini görmek, düşmanı mağlup ve asileri perişan etmeye işarettir.
Rüyada mevsiminde hacca gidip şartlarına uyarak bu ibadeti eda ettiğini görmek, günahların affedilmesine işarettir.
Rüyada Mina’da namaz kıldığını ve hutbe okuduğunu görmek, makam yüceliğine işarettir.

Hac yolculuğundan döndüğünü görmek, üzüntüden kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya işarettir.
Dönüşte yiyeceğini beraber getirdiğini görmek, takvaya, borcunu ödemeye, fakir için zenginliğe işarettir.
Rüyada hac için yola çıktığını ve insanların kendisiyle dalaştığını görmek, ruhunu teslim etmeye işarettir.

HACDA İHRAMA GİRMEK: Rüyada hac vazifesi için ihrama girdiğini görmek, bekâr için evlenmeye, hasta için ölmeye işarettir.
Hac mevsiminde ihrama girdiğini görmek, hacca gitmeye işarettir.

HACERÜ’L-ESVED: Rüyada Hacerü’l-Esved’i görmek, hacca işarettir.
Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya işarettir.
Hacerü’l-Esved’e el sürdüğünü ve onu öptüğünü görmek, tövbekâr olmaya, dünya ve ahiret saadetine, bol rızka, adil bir idareciye, Allah’a kulluk sözü vermeye ve sağlam inanca işarettir.

HACI: Rüyada hac ibadetini eda etmiş nur yüzlü birini görmek, mutluluğa işarettir.

HACI KAFİLESİ: Rüyada toplu halde hacıları görmek, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya işarettir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com