Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenlerin Başına Gelecek Felaketler

Allah-u Te’ala namazlarından gafil olanlar hakkında:
”Artık o namaz kılan (münafık)lar için büyük bir helak(ve sonsuz bir yıkım)vardır.
O kimseler ki;onlar namazlarından gaflet edicilerdir. (Ma’un Suresi : 4-5) buyuruyor ki bu ifade-i celile:
 
Yani ‘Namazlarından gafil olanlar,kılıp kılmadıklarını,vaktin çıkıp çıkmamasını ve kaç rekat kıldıklarını önemsemezler.Kılsalar da Rabblerini akıllarına getirmezler ve ta’dil-i erkana riayet etmedikleri için tavuk tane toplar gibi süratle kılarlar.Kimileri de namazın farziyetine inanmadıklarından,tek başlarına kaldıklarında hiç kılmazlar’ demektir.
 
Görüldüğü üzere Allah-u Te’ala bu ayetlerde namaz kıldıkları halde vakitlerine riayet etmeyenleri büyük bir helak ile tehdit etmektedir.
Nitekim Sa’d ibni Ebi Vakkas (Radıyallahu anh) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e bu ayet-i kerimenin tefsirini sorduğunda,Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
”Onlar namazı vaktinden geçiktirenlerdir’‘ buyurmuştur. (Ebu Ya’la , el-müsned , no:822;İbni Cerir et Taberi , Cami’ul-beyan24/663;İbni Münzir,no 1081,2/387;İbni Ebi Hatim,el-‘llel,1/187,Taberani,el-Mu’cemu’l-evsat,no:2276;Beyhaki,es-Sünenü’l-kübra,2/214,215;Süyuti,ed-Dürrü’l-mensur,15/687)

Mus’ab ibni Sa’d (Radıyallahu anh) şöyle anlatmıştır: ”Babama:’Ey baba! ‘O kimseler ki;onlar namazlarından gaflet edicidirler!’ (Ma’un Suresi : 5) ayet-i kerimesini hiç düşündünmü?!’ diye sorduğumda,babam

‘Hangimiz gaflet etmiyoruz?! Hangimiz aklımızdan birşeyler geçirmiyoruz?! Burada maksat bunlar değildir,ancak vakti geçirmek kastedilmektedir’ diye cevap vermiştir.”
Ulemanın beyanı vechile,namazından gafil kişi,namazı vaktinde kılarsa sevinmeyen,vaktini geçiktirse üzülmeyen,ilk vaktinde kılmayı sevap,kazaya bırakmayı günah gormeyen kimsedir.İşte bu hal,kalbin öldüğüne delalet eder.Namazı vaktinden çıkaranların tehdit edildikleri ”Veyl” azabı ise hafife alınacak türden değildir.
Nitekim Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

”Veyl,cehennemde bir vadidir ki kafir bir kime onun dibine ulaşmadan önce içerisinde kırk sene yuvarlanır” (Ahmed ibni Hanbel,el-Müsned,no:11712,1/240;Abd ibni Humeyd,no:922; Tirmizi,no:3164 İbni Ebi’d-dünya,Sıfatü’n-nar,no:31 Ebu Ya’la , el-Müsned,no 1383; İbni Cerir;2/165; İbni Ebi Hatim,no:798,1/153; İbni Hibban,no 7467; Hakim, el-Müstedrek:2/507, 4/596; Beyhaki, el-Ba’s no:512-513;Süyuti, ed-Dürrü’l-mensur: 1/433)

 
Namazı kıldıkları halde vaktini geciktirenler böyle tehdit oluyorsa ya hiç kılmayanların hali nice olur ?!


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com