Recep Ayı Orucu

Abbad ibnu Hanif anlatıyor: “Said İbnu Cübeyr’e (r.a) Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbnu Abbas’ı (r.a) dinledim, şöyle demişti: Resulullah (s.a.v) Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”

Yukarıda ki hadisi şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resulüllah (s.a.v) bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.

Resulullah (s.a.v) Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Recep Allah’ın ayıdır; Şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Recep ayının niçin Allah’ın ayı olduğu sorulduğunda:
“Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Allah’ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar.

Şöyle ki:
-Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
-Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
-Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.”

Resuhullah’a (s.a.v) sorarlar:
“Ya Resulallah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
“O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir.”
Ashab’tan Mucibetü’l-Bahiliyle’den (r.a) babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber’e (s.a.v) geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimizin yanına geldi, ve:

-“Ya Resulallah ! beni tamdınız mı?” dedi. Resulullah (s.a.v):
Sen kimsin? Diye sordu:
– Geçen sene huzurunuza gelen Bahili’yim” dedi.
– Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü, dedi.
– Ya Resulallah! Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim; yalnız geceleri yedim.” Cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v):
Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında (Ramazan) tamamında, diğer ayların her birinden birer gün oruç tut”  buyurdu.
– Ya Resulallah, günün sayısını artır. Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter” dedi. Resulullah (s.a.v):

O halde her aydan ikişer gün oruç tut” dedi.
-“Biraz daha arttır ya Resulallah” dedi.
Her aydan üç gün” dedi.
– Daha artır ya Resulallah” deyince,
Recep, Zilka’de, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et.” Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu sonra bıraktı.”


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com