Ana Sayfa Sureler

Hüvallahüllezi Suresi

Hüvallahüllezi Suresi Hakkında Bilgi

Bu sure Allahü Teala’nın varlığının Müslümanlar arasında daha çok pekiştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Surede Allahü Teala’nın tek olduğundan ve ondan başka tanrının da olmadığından bahsetmektedir. O dönemlerde var olan putların ve insanların bu putlara tapmalarının yanlış olduğunu anlatan duada Allahü Teala’dan başka tapılacak bir şey olmadığından ve onun iyiyi de kötüyü de bildiğinden bahsedilmektedir.

Allahü Teala’nın büyüklüğün tasvir edilemeyeceğinden ama yerde ve gökte yaşayan her şeyin ona taptığını ve onun büyüklüğünün hiçbir şey ile açıklanamayacağını anlatır. Ayrıca Allahü Teala’nın tüm müminleri gözeten olduğundan ve onları koruyacağından bahsedilmektedir.

Hüvallahüllezi Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn.
Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi Suresinin Arapça Yazılışı

Hüvallahüllezi Suresinin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü’min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Hüvallahüllezi Duası Dinle