Rakamların dilinden kısaca Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim de:
 
Süre sayısı:                        114
Ayet sayısı:                      6666
Bu ayetlerin:                    1000 tanesi Emir,
1000 tanesi Nehy,
1000 tanesi Müjde,
1000 tanesi Azab,
1000 tanesi Haber,
1000 tanesi Misal,
500 tanesi Ahkam,
100 tanesi Dua-Tesbih,
66 tanesi Nasih-Mensuh

Kelimelerin sayısı:             77.389
Harflerin sayısı:                321.585
Hangi harf kaç tanedir.
 
Elif: (48.822) Be: (10.426) Te: (10.476) Se: (1.404) Cim: (1.322) Ha: (4.138) Ha’: (1.532) Dal: (1.778) Zal: (4.978) Ra: (12.070) Ze: (1.608) Sin: (11.599) Şın: (1.125) Sad: (7.708) Dad: (5.382) Tı: (1.264) Zı: (842) Ayın: (9.414) Ğayın: (1.319) Fe: (1.479) Kaf: (6.820) Kef: (10.512) Lam: (31.522) Mim: (26.422) Nun: (26.555) Vav: (25.080) He: (19.070) Lam Elif: (4.709) Ye: (15.719) toplam: 305.095:

Üstün sayısı:              370.143
Ötre sayısı:                   40.804
Esre sayısı:                  309.586
Hemze sayısı:                  3.273
Med sayısı:                      1.771
Şedde sayısı:                  19.253
Nokta sayısı:                 156.631.[1]

Kur’an-ı Kerim’in ortası neresidir:
Kur’an’ın tam ortası: Kef süresi, 19. Ayetteki, “Velyetelettef” lafzının son harfi olan “F” harfidir.
Üçte biri: Tevbe süresi, 100. Ayetin başıdır.
Dörtte biri: En’am süresinin sonudur.
Yedide biri: Nisa süresi, Ayet: 55 deki “Men sedde a’nhü” daki “Dal” harfidir.[2]

Hurufu mukatta nedir:
 Kur’an’da 114 süre vardır. Bunlardan 29 tanesi bazı harflerle başlamaktadır. Bu harflere Hurufu Mukatta denir. Hurufu mukatta’nın tefsirinde çeşitli görüşler vardır. Bu harfler hakkında müfessirler “Dahil olduğu sürenin adıdır, yemindir… veya manası şudur-budur…gibi” sözler söylemiştir. Kısaca bunlar Allah ve Peygamberi arasında birer şifredir.[3]

Bu harfler Mekke müşriklerinin dikkatini çekmiştir. Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman olmasına bu üslup vesile olmuştur.[4]
Hurufu mukatta’nın izahı için ortaya atılan görüşlerin hepsi tenkide açıktır. Peygamber (s.a.v) Efendimiz de bu hususta bir şey söylemediğine göre, onlar hakkında kesin bir hüküm vermek zordur. Bizlere Allah ve Resülü arasına birer şifredir, demek kalıyor.[5]

[1] Bu taplo Zemahşeri’nin verdiği rakamlara göre düzenlenmiştir. Bazı kaynaklardaki rakamlarda farklılıklar vardır. Bu farklılık kırattan ileri gelmektedir. Ayetlerin sayısındaki farklılık, ayetlerin başlangıcı ile nihayet bulması hakkındaki itibardan ileri gelmektedir. (Bursalı Mehmet Tahir: Delilü’t-Tefasir. S. 16.17)
[2] Mehmet Sofuoğlu, Tefsire Giriş: S. 188-199.
[3] Çantay Meali, C.1 S. 13 VE 82.
[4] Bu üslüb velid b. Muğire’ye ahnes b. Kays’a ebu cehile Kur’anı dinletmiş; umeyye b. Halef gibi bir muannite yerden toprak alıp alnına götürtmüş, utbe b. Reabia’yı dehşette bıraktırmıştır.
[5] İ. Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, S. 130-144. S. Kutup, Fizilalil Kur’an terc: C.1 S.76.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com