Kureyş Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu ve Türkçesi

Okunuşu: Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış...

Fil Suresi Arapça Okunuşu Yazılışı Ve Türkçesi

Okunuşu: Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. Anlamı:...

Namaz Duaları Sesli Dinle

Sübhaneke Dinle Sübhaanekellahümme Ve bihamdik  Ve tebâara kesmük Ve teaalâaa ceddük  (Ve celle senâaük * ) Ve lâailahe gayrük)   Allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin...

Rabbenağfirli Duası Arapça Yazılışı Okunuşu Ve Türkçesi

  Arapça Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb. Türkçesi: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya...

Rabbena atina Duası Arapçası Okunuşu Ve Türkçesi

  Arapça Okunuşu: Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ  azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Türkçesi: Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik,...

Allahümme Barik Duası Arapça Yazılışı Okunuşu Ve Türkçesi

  Arapça Okunuşu : Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme  ve  alâ âli İbrahim.  İnneke  hamidün mecîd. Türkçe Anlamı: Allah'ım!...

Allahümme Salli Arapça Yazılışı Okunuşu Ve Türkçesi

Arapça Okunuşu : Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.  Kemâ salleyte alâ İbrahime ve  alâ âli İbrahim.  İnneke  hamidün mecîd. Türkçesi : Allah'ım!...

Ettehiyyatü Arapçası Okunuşu Ve Türkçesi

Arapça Okunuşu : Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh.  Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh...

Çocukların Avret Yerleri

  Çok küçük (yani; sıfır ile dört yaş arasında olan) erkek ve kız çocukların avreti yoktur. Bunlara dokunmak ve bakmak mubahtır. (Tabi ki bu, şehbetle olmamak...

Kadın Sesinin Avret Olup Olmayışı

  Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. “en-Nevazil” isimli eserde “Kadının sesi avrettir, Kur’an’ı kadından öğrenmesi daha güzeldir” denilmiştir. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan...

İlginize