Çoluk Çocuğun Namazsızlığına Razı Gelmemek

Abdullah ibni 'Alevi el-Haddad (Rahimehullah)  "en-Nesaihü'd-diniyye" isimli eserinde şöyle demiştir: "Bir Müslümanın namazı muhafaza etmesi gerekli olup, onu terk etmesi haram olduğu gibi, ailesine,...

İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azabı

''Şeytan, içki ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vaz geçtiniz değil mi?!''...

Abdesten Sonra Okunacak Dualar

Osman ibni Affan (Radıyallahu anh) demiştir ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)          şöyle buyurdu: ''Her kim, abdestini bitirdiğinde üç kere: derse, anasından doğduğu gibi bütün...

Heladan-Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar

Aişe (Radıyallahu anha) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kaza-i hacetten çıktığında, mutlaka: ''Mağfiret isterim'' derdi. (İmam Ahmed, 6/155;...

Helaya-Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Enes ibni Malik (Radıyallahu anh) dan rivayet olunduğuna göre, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) helaya girerken: ''Ey Allahım! Erkek ve dişi cinlerin şerrinden sana sığınırım''...

Elbise Giyerken Okunacak Dua

Ebu Sa'id (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir elbise giyeceği zaman, ''gömlek'' veya ''entari'' veya ''sarık'' diye ismini...

Namazı Terk Etmenin Dünya Sevgisinden Kaynaklandığı ve Namazsızların Hüsranı

Allah-u Te'ala biz mümin kullarına dostluğunu göstermek üzere uyarıda bulunarak:   ''Ey iman etmiş olan kimseler! Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alı koymasın. Her...

Namazsızlığın İmansızlıktan Sonra Geldiği

Allah-u Te'ala namazsızlığın imansızlıktan sonra gelen en büyük günah olduğunda beyan adedinde şöyle buyurmaktadır. ''(O Ebu Cehil kafiri) ne (inanılması gereken şeyleri) tasdik etti, ne...

Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenlerin Başına Gelecek Felaketler

Allah-u Te'ala namazlarından gafil olanlar hakkında: ''Artık o namaz kılan (münafık)lar için büyük bir helak(ve sonsuz bir yıkım)vardır. O kimseler ki;onlar namazlarından gaflet edicilerdir. (Ma'un Suresi...

Namazsızlığın Cehenneme Girmenin En Büyük Sebebi Oluşu

Mevla Te'ala cennet ehliyle cehennemlikler arasında geçen bir konuşmayı naklederken şöyle buyuruyor:   ''(Onlar) pek değerli cennetler içindedir(ler). Birbirlerine O suçlular(ın durumunun)dan sormaktadırlar.   (Sonra aralarından perde açılınca...

İlginize