Tarama Kategorisi

Sureler

Sureler ve onların açıklamaları, mealleri, okunuşları ve dualara dair her şey.

Nasr Suresi adını ilk ayetinden geçen yardım anlamına gelen nasr kelimesinden almıştır. Nasr suresinde Allah’u tealanın peygambere yaşattığı zaferli fetih ve sonrasında kitleler halinde İslamiyete geçen insanlar anlatılmaktadır.  Hz. Peygamberin vefatına işaret olarak değerlendirilen nasr suresi…
Daha fazla oku...
Mümtehine suresi 13 ayetten meydana gelmektedir. Sure Müslümanlarla gayri Müslimler arasındaki ilişkileri anlatmaktadır. Allah’a ve müminlerine düşman olanlarla dostluk kurulamayacağından bahseder. Surede Müslümanlara karşı düşmanlık beslemeyen gayrimüslimlerle ilişki kurulmada, iyilik yapmada…
Daha fazla oku...
Tegabun Suresi, adını 9. Ayette geçen ve ‘aldanma’ anlamına gelen Tegabun ifadesinden almaktadır. Surede, insanların bir araya toplanacağı gün olan kıyamet anlatılırken ‘aldanma günü’ yani ‘Tegabun Günü’ olarak belirtilir. Kur’an-ı Kerim’in 64. Suresi olan Tegabun, 18 ayetten oluşup Medine’de nazil…
Daha fazla oku...
Müddessir Suresi, kelime anlamı aynı Müzzemmil de olduğu gibi ‘örtünen’ demektir ve sure adını bu ifadeden almıştır. Ayrıca Müzzemmil suresiyle bazı ortak yönleri de vardır. (ilk bölümlerinin aynı olay hakkında olması ve iki surenin de başlangıç ifadelerinin ‘’Resulullah’a bir sesleniş’’ manasını…
Daha fazla oku...