Cin Suresi Hakkında Bilgi

Cin Suresi, 28 sekiz ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in 72. Suresidir. Bu surenin Nüzul nedeni ise şu şekildedir: Peygamber Efendimiz (s.a.v), beraberine sahabe efendilerimizden...

Leyl Suresi Hakkında Bilgi

Leyl Suresi 21 Ayet olup, Mekke döneminde indirilmiştir. Leyl suresi, ismini gece anlamında olan leyl kelimesinden almıştır. Leyl suresi yemin ile başlamaktadır. Yemin ile...

Münafikun Suresi Hakkında Bilgi

Münafikun Suresi, başlangıç ayetinde münafıklardan bahsetmesinden dolayı ‘Münafikun’ (Münafıklar) adı verilmiştir. Medine’de nazil olan sure, 11 ayetten oluşmuş olup Kur’an-ı Kerimin de 63. Suresidir. Münafıkların...
audio

Saff Suresi 

Saff suresi, ismini 4. ayetinde müminlerin saf saf durup Allah yolunda savaştıklarını anlattığı için, bu sure "Saf" ismini almıştır. Surede, insanların yapamayacakları şeyler hakkında...

Secde Suresi

Secde suresi, 30 ayettir. Bu süre ismini, müminlerin Allah’a secde etmesinden bahseden 15. ayetten almıştır. Surede ayrıca Allah’ın kudretinden, ahiret gününden, peygamberlerden bahşedilmiştir. Secde...

Rahman Suresi Hakkında Bilgi

Rahman Suresi adını ilk ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Rahman Allah’ın isimlerinden biridir. Merhamet eden anlamına gelir. Surede insanın yaratılış özelliklerinden, insanın diğer canlılardan...

Talak Suresi Hakkında Bilgi

Talak Suresi, içerisinde geçen boşanma ile ilgili hükümlerden dolayı ‘Talak’ (Boşanma) adı verilmiştir. Benzer konulara Nisa Suresi’nde de yer verildiğinden dolayı, Talak Suresi’ne, ‘’Suretü’n-Nisai’l-Kusra’’...

Murselat Suresi

Murselat suresi, Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Murselat, gönderilenler demektir. Surede başlıca , kıyametin, hesap ve azabın...

Nebe Suresi 

Nebe Süresi, nebe kelimesinden gelmekte olup, haber anlamı taşır. Surenin ikinci ayetinde geçen bu kelimeden dolayı Nebe Suresi adını almıştır. Bu surede kastedilen haber,...

İnşikak Suresi Hakkında Bilgi

İnşikak suresi kıyametin kopmasından ve sonrasında yaşanacak durumlardan bahsetmektedir. Kıyamet günü inanların defterleri sağdan verilirken inanmayanların defterinin soldan verileceğinden, ceza ve ödüllerden bahsedilmiştir. İnşikak...

İlginize