Abese Suresi 

Abese suresi, ismini abese ile başlamasından almıştır. Resûlullah’ın bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri âyetler, onun hak peygamber olduğuna...

Fetih Suresi

Fetih Suresi Nedir Ve Ne İçin Okunur? Fetih suresi, Kuran-ı Kerim’in kırksekizinci suresi olup, Medine’de Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret’in altıncı yılında nâzil olmuştur. Fetih suresi,...

Mücadele Suresi Hakkında Bilgi

Mücadele Suresi, ilk ayette anlatılan; Peygamberimizin huzuruna gelerek kocasının kendisini zihar yoluyla (bir cahiliye boşama adeti) boşadığını ve bunun yanlışlığı ile ilgili Efendimiz ile...

Zümer Suresi Hakkında Bilgi

Zümer Suresi, adını “Köşk” anlamına gelen “Zümer” kelimesinden almıştır. Sure içerisindeki 71. ve 73. ayetlerde geçen kelime zümreler ya da gruplar şeklinde ifade edilmektedir....

Tekvir Suresi Hakkında Bilgi

Tekvir Suresi adını surenin ilk ayetinde geçen ve “kevvera” fiilinin mastar almış hali olan “Tekvir” kelimesinden almaktadır. Kelimenin Türkçe anlamı ise “dürdü, durup sardı”...

Taha Suresi Hakkında Bilgi

Taha Suresi, ‘El- Kelam’ suresi olarak da bilinmektedir. Adını ‘Ta-Ha’ harflerinden alan sure 135 ayetten oluşmaktadır. Mekke’de indirilmiştir. Rivayetlere göre; Hz. Ömer Müslüman olmasına vesile...

Şems Suresi Hakkında Bilgi

Şems suresi on beş ayetten oluşmaktadır. Şems güneş demektir surenin ilk ayetinde güneş üzerine yemin edildiği için bu ismi almıştır. Şems suresi iki bölümden...

Kamer Suresi Hakkında Bilgi

Kamer Suresi, ‘ay’ anlamına gelen ‘Kamer’ ifadesinden ismini almıştır. Sure içerisinde ayın yarılışı anlatıldığından dolayı Kamer Suresi denilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 54. Suresi olup 55...

Al-i İmran Suresi Hakkında Bilgi

Al-i İmran Suresi Suresi; Kur’an-ı Kerim de yer alan en uzun 7 sureden bir tanesidir. 33. Ayetinde geçmekte olan İmran ailesinden adını almıştır. Al-i...

Cum’a Suresi Hakkında Bilgi

Cum’a Suresi Mushaftaki sıralamada 62. sırada bulunan suredir. Surenin 9. ayetinde, Cuma namazının tüm Müslümanlara farz olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle de sure ismini buradan...

İlginize