Beyyine Suresi Hakkında Bilgi

Beyyine Suresi, kelime anlamı ‘açık delil, kesin belge’ olan ‘Beyyine’ ifadesinden adını almıştır. Medine’de nazil olan sure, Kayyime, Beriyye ve İnfikak gibi isimlerle de...

Müzzemmil Suresi Hakkında Bilgi

Müzzemmil Suresi, ilk ayette yer alan ve Türkçe anlamı ‘örtünüp bürünen’ olan ‘Müzzemmil’ kelimesi bu sureye adını vermiştir. Mekkede nazil olan Müzzemmil suresi 20...

Rüyada İhlas Suresi Okumak

Rüyada ihlas suresi okumak çok güzel ve anlamlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin maneviyata daha çok önem vermesi gerektiğini ve sonucunda derecesinin artacağını anlatır....

Nasr Suresi Hakkında Bilgi

Nasr Suresi adını ilk ayetinden geçen yardım anlamına gelen nasr kelimesinden almıştır. Nasr suresinde Allah’u tealanın peygambere yaşattığı zaferli fetih ve sonrasında kitleler halinde...

Ankebut Suresi Hakkında Bilgi

Ankebut Suresi, ismini 41. Ayette yer alan temsilden almaktadır. Söz konusu ayette Allah’ı inkar edenlerin yaptıkları fiillerin örümcek ağı gibi zayıf ve bozulmaya mahkum...

Ahkaf Suresi Hakkında Bilgi

Ahkaf Suresi Mekke zamanında indirilen 35. Ayet olma özelliği taşımaktadır. 21. Ayette geçen Ahkaf kelimesinden adını almaktadır. Ahkaf kelimesi, Yemen’de bir bölgeye verilen isimdir....

Mümtehine Suresi Hakkında Bilgi

Mümtehine suresi 13 ayetten meydana gelmektedir. Sure Müslümanlarla gayri Müslimler arasındaki ilişkileri anlatmaktadır. Allah’a ve müminlerine düşman olanlarla dostluk kurulamayacağından bahseder. Surede Müslümanlara karşı...

Mearic Suresi Hakkında Bilgi

Mearic Suresi, adını aldığı ‘Mearic’ kelimesi 3. Ayette geçmekte olup ‘yükselme basamakları’ anlamına gelmektedir. Mekke şehrinde nazil olmuştur. Ayrıca 24. Ayetinin Medine’de indiğine dair...

Fussilet Suresi

Fussilet suresi; Kur’ân-ı kerîmin 41. sûresi olarak bilinmektedir. Sure’de Kuran-ı Kerime inanmayan kişilerin alacağı cezalar, kitapta yapılması yasaklanan şeyleri yapan kişiler, Allah’a inanmayanların ahiret...

Tegabun Suresi Hakkında Bilgi

Tegabun Suresi, adını 9. Ayette geçen ve ‘aldanma’ anlamına gelen Tegabun ifadesinden almaktadır. Surede, insanların bir araya toplanacağı gün olan kıyamet anlatılırken ‘aldanma günü’...

İlginize