Yusuf Suresi Hakkında Bilgi

Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un (a.s) kıssalarını anlattığından dolayı bu ismi almıştır. Yusuf adı, İbranice’de ‘Yosef’ kelimesinin kökünden gelmektedir ve yine aynı dilde ‘Allah arttırsın’...

Yasin Suresi

Yasin suresi Kuranı Kerim'in kalbi olarak tabir edilir. Hz Muhammed'in de bu surenin okunmasına yönelik pek çok hadisleri bulunmaktadır. İçeriğinde peygamber efendimizin peygamberliğini doğrulayan, inkara...

Tur Suresi

Tur Suresi Hakkında Bilgi Tur Suresi; Kur’ân-ı kerîmin 52 sûresi oalrak bilinmektedir. Surede, kıyamet esnasında olacak hadiselerden, günahların cezalandırılacağı ve Cehennem’den bahsedilmektedir. Tur Suresinin Okunuşu Tur Suresinin...

Şuara Suresi

Şuara suresi; Kuran-ı Kerimin 26. Suresi oalrak bilinmektedir. Sure içerisinde şairlerden bahsedildiği için Şuara suresi denmiştir. Sure içerisinde İbrâhim, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût ve...

Nûr Suresi Hakkında Bilgi

Nûr suresi, medine döneminde inmiş olup 64 ayetten oluşmaktadır. Aile ve toplumsal yaşamla ilgili bazı kaideler anlatmakta ve adını otuzbeşinci Ayetteki “Allah göklerin ve...

Nûh Suresi Hakkında Bilgi

Nûh suresi, 28 ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de indirilmiştir. Hz Nûh’un gönderilmiş olduğu milleti imana davet edişi fakat onların bu davete uymamasını konu alır. Hz Nûh’un...

Necm Suresi Hakkında Bilgi

Necm Suresi, ‘yıldız’ anlamına gelen ve ilk surede bahsedilen ‘Necm’ ifadesinden adını almıştır. 62 ayetten oluşmuş olup Mekke’de indirilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in 53. Suresidir. Kur’an-ı...

Naziat Suresi

Naziat Suresi Hakkında Bilgi Naziat Suresi Kur’ân-ı kerimin 79. Suresidir. Sure kıyameti ve kıyameti inkâr edenlerin dirilmesi, Allahü Teâlâ’nın herkesi tekrardan diriltmeye kadir olduğu belirtilmektedir. Naziat...

Mutaffifin Suresi Hakkında Bilgi

Mutaffifin Suresi, kelime anlamı olarak ‘ölçü ve tartıda hile yapanlar’ manasına gelen ‘mutaffifin’ ifadesi, bu sureye adını vermiştir. Suresinin ilk ayetinde de bu konudan...

Maide Suresi Hakkında Bilgi

Maide Suresi, kelime manası olarak ‘sofra’ anlamına Maide ifadesi, 112. ve 114. Ayetlerde geçen sofra bahsinden dolayı sureye ismini vermiştir. Söz konusu mevzu, Hz....

İlginize