İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

İnşirah Suresi, kelime anlamı genişlemek, ferahlamak, açılmak olan ‘İnşirah’ ifadesinden adını alır. Sure, Peygamber Efendimiz’in göğsünün açılarak huzur ve ferahlığa kavuşmasını anlattığından dolayı bu...

Hakka Suresi Hakkında Bilgi

Hakka Suresi, başlangıç ifadesi olan ‘’el-Hakka’’ kelimesinden adını almaktadır. ‘El-Hakka’ ile kıyametin kastedildiği sure Kur’an-ı Kerim’de 69. sıradadır ve 52 ayetten oluşur. Ayrıca Mekke...

Hadid Suresi Hakkında Bilgi

Hadid Suresi, 29 ayetten oluşmuş olup Medine’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in 57. Suresi olan Hadid, ismini 25. Ayette geçen ve ‘demir’ anlamına gelen ifadeden...

Furkan Suresi Hakkında Bilgi

Furkan suresi Allah’ın yüceliğini ve yaratıcılığını vurgular. Tek olan Allah tır, peygamberler ise onun müjde elçisi konumundadır. Kurana ve peygamberlere itirazları ele alan Furkan...

Fatır Suresi

Fatır Suresi Nedir? Fatır suresi, Mekke’de nazil olmuş ve kırk beş Ayet-i Kerimeden oluşmaktadır. Fatır suresinin ilk Ayet-i Kerimesinde geçen ve yaratıcı anlamı olan “Fâtır”...

Sebe Suresi Hakkında Bilgi

Sebe Suresi, ismini Yemen’de bir bölge olan Sebe’den almıştır. Sebe bölgesi veya halkı bu surenin 15. Ayetinde geçmektedir. Mekke şehrinde inen Sebe Suresi, 54...

İnfitar Suresi 

İnfitar suresi, birinci ayetinde göğün yarılması manasına gelen “infitar”dan bahsettiği için bu isimle anılmıştır. İnfitar suresinde, kıyametin vuku bulması, şartları ve alametleri beyan edilmektedir. İnfitar...

İbrahim Suresi Hakkında Bilgi

İbrahim Suresi, Hz. İbrahim peygamber (a.s) ile ilgili kıssaları barındırdığından dolayı bu ismi almıştır. 52 ayetten oluşan bu sure, Kur’an-ı Kerim’in de 14. Suresi...

Mü’min Suresi 

Mü’min suresi, Kur'an'ın 40. suresidir. İslam inanışında 56. ve 57. ayetlerinin Medine’de diğer ayetlerinin ise Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure 85 ayetten oluşur ve ismini...

Buruc Suresi

Buruc Suresi Nedir? Mekke döneminde inmiş olan Buruc suresi, yirmi iki ayettir ve adını da birinde Ayetteki “el-Bürûc” kelimsesinden almaktadır. Sureye adını vermekte olan “Bürûc”...

İlginize