Tarama Kategorisi

Sureler

Sureler ve onların açıklamaları, mealleri, okunuşları ve dualara dair her şey.

Kehf suresi; Kur’ân-ı kerîmin 18. Sûresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde Kuran-ı Kerim in indirilme nedeni, Allah’ın bazı emirleri ve tavsiyeleri gibi durumlar anlatılmaktadır. Kehf Suresinin Okunuşu Kehf Suresinin Okunuşu aşağıda belirtilmiştir.(18/1) El hamdulillâhillezî enzele alâ…
Daha fazla oku...
Yunus suresi, 109 ayettir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde ve bazı hadislerde anlatılan Yunus kıssasından almıştır. Gönül darlığı çeken kişiler, bir kere Besmele ile beraber…
Daha fazla oku...
Vakıa Suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in 56. Suresi olan Vakıa, 96 ayetten oluşmaktadır. Vakıa kelime anlamı olarak ‘olay’, ‘hadise’ gibi manalara gelir.İnsanların amel defterlerinden ve  ölüm anından bahseden surede, kıyamet gününün mutlaka geleceğine, onu kimsenin…
Daha fazla oku...
Muhammed Suresi, Peygamber Efendimizin mübarek isminin 2. Ayette geçmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Ayrıca bir diğer adı da ‘’Kıtal Suresi’dir.’’ Bazı ayetlerinde müminlere harp etme müsaadesi verdiğinden dolayı bu isimle de anılmaktadır. Medine’de inen bu sure 38 ayetten oluşmuş olup Kur’an-ı…
Daha fazla oku...