Kıyame Suresi Hakkında Bilgi

Kıyame Suresi, Yüce Allah’ın ilk ayette kıyamet üzerine yemin etmesiyle başladığından dolayı surenin ismi ‘Kıyame’ olmuştur. Bir başka ismi de ‘La uksimu’ ifadesidir. Mekke’de...

Tin Suresi Hakkında Bilgi

Tin Suresi Allahın insanı değerli kıldığına ve onu eşsiz bir şekilde yarattığını anlatılmaktadır. İnsanın dünyaya getiriliş maksadını anlatan surede insanın aşağı yaşamdan üst yaşama...

Müddessir Suresi Hakkında Bilgi

Müddessir Suresi, kelime anlamı aynı Müzzemmil de olduğu gibi ‘örtünen’ demektir ve sure adını bu ifadeden almıştır. Ayrıca Müzzemmil suresiyle bazı ortak yönleri de...

Kehf Suresi

Kehf suresi; Kur’ân-ı kerîmin 18. Sûresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde Kuran-ı Kerim in indirilme nedeni, Allah’ın bazı emirleri ve tavsiyeleri gibi durumlar anlatılmaktadır. Kehf Suresinin...

Gaşiye Suresi

Gaşiye Suresi Hakkında Bilgi Gaşiye Suresi; Kuran-ı Kerim’in 88. Suresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde kıyamet ve ahiret gününe ait bilgiler verilmektedir. Gaşiye Suresinin Okunuşu Gaşiye suresinin okunuşu...

Zilzal Suresi Hakkında Bilgi

Zilzal Suresi, kelime anlamı deprem olan ‘Zilzal’ ifadesinden adını almıştır. Kıyamet günü yeryüzünün şiddetle sarsılacağından bahsedilen sure, ‘Zelzele’ adıyla da bilinmektedir. Medine’de nazil olan...

Yunus Suresi 

Yunus suresi, 109 ayettir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde...

Bakara Suresi

Bakara Suresi Hakkında Bilgi Bakara suresi; Kuran-ı Kerim’in 2. Suresi olarak yer almaktadır. Hicretten sonra Medine’de zikredilen ilk sure olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim’de bulunan en...

Zariyat Suresi Hakkında Bilgi

Zariyat Suresi, ismini ilk ayette de geçtiği üzere ‘Zariyat’ (tozu toprağı savuran rüzgar) ifadesinden almaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 51. Suresi olan Zariyat, 60 ayetten oluşmakta...

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi

Vakıa Suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in 56. Suresi olan Vakıa, 96 ayetten oluşmaktadır. Vakıa kelime anlamı olarak ‘olay’, ‘hadise’ gibi manalara gelir. İnsanların amel...

İlginize