Saffat Suresi Hakkında Bilgi

Saffat Suresi, kelime manası ‘’sıra sıra duranlar’’ olan ‘saffat’ ifadesinden ismini almıştır. 1. Ayette yer alan ‘Saflar halinde dizilenlere andolsun’’ ifadesiyle melekler işaret edilmiştir....

Sad Suresi Hakkında Bilgi

Sad Suresi, Arap alfabesindeki ‘Sad’ harfiyle başladığından dolayı bu ismi almıştır. Bu şekilde başlamasıyla ilgili olarak ‘Araplara meydan okuma ve Kur’an-ı Kerim’in icazını ispat’...

Rum Suresi

Rum Suresi Hakkında Bilgi Rum Suresi; Kur’ân-ı kerîmin 30. Sûresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde İranlılar ile yapılan savaş sonrasında rumların kaybetmesi fakat sonrasında rumların kazanacaklarını...

Nisâ Suresi Hakkında Bilgi

Nisâ suresine adını veren “Nisâ” Arapçada kadınlar anlamına gelmektedir. 176 ayettir ve Medine döneminde inmiştir. Kadınların sosyal ve yasal konumlarından bahsetmektedir. Nisâ Suresinin Arapça Okunuşu Nisâ...

Kehf Suresi

Kehf suresi; Kur’ân-ı kerîmin 18. Sûresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde Kuran-ı Kerim in indirilme nedeni, Allah’ın bazı emirleri ve tavsiyeleri gibi durumlar anlatılmaktadır. Kehf Suresinin...

Karia Suresi Hakkında Bilgi

Karia suresi kıyamet gününü ve o gün olacakları anlatmaktadır. Karia kelimesinin anlamı kapıyı çalandır, kıyametin ne kadar yakın olduğu anlatılmıştır. Kıyamet günü ölülerin kabirlerinden...

Kasas Suresi Hakkında Bilgi

Kasas Suresi, ‘hikayeler, olaylar’ manasına gelen ve 25. Ayette geçen ‘Kasas’ kelimesinden adını almıştır. Kasas adını almasının bir diğer sebebi de Hz. Musa’nın (a.s)...

Kalem Suresi Hakkında Bilgi

Kalem Suresi, ismini 1. Ayette geçen ‘Kalem’ ifadesinden almıştır. Kalem suresi tefsir kaynaklarında ‘Nun Suresi’ olarak da bilinmektedir. Mekke’de nazil olan ilk surelerden birisi...

Kaf Suresi

Kaf Suresi Hakkında Bilgi Kaf Suresi; Kur’ân-ı kerîmin 50. Suresi olarak bilinmektedir. Allah’ın varlığı, varlığının delilleri, geçmişteki bazı kişilerin itiraz etmeleri ve isyanları, ölüm ve...

Hud Suresi Hakkında Bilgi

Hud Suresi, içeriğinde Hud Peygamber ve kavmi ile ilgili kıssaların yer almasından dolayı bu isimle anılmaktadır. Hud suresi aynı zamanda Salih Peygamberin kavmi Semud...

İlginize