Rahman Suresi Hakkında Bilgi

Rahman Suresi adını ilk ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Rahman Allah’ın isimlerinden biridir. Merhamet eden anlamına gelir. Surede insanın yaratılış özelliklerinden, insanın diğer canlılardan...

Talak Suresi Hakkında Bilgi

Talak Suresi, içerisinde geçen boşanma ile ilgili hükümlerden dolayı ‘Talak’ (Boşanma) adı verilmiştir. Benzer konulara Nisa Suresi’nde de yer verildiğinden dolayı, Talak Suresi’ne, ‘’Suretü’n-Nisai’l-Kusra’’...

Murselat Suresi

Murselat suresi, Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Murselat, gönderilenler demektir. Surede başlıca , kıyametin, hesap ve azabın...

Nebe Suresi 

Nebe Süresi, nebe kelimesinden gelmekte olup, haber anlamı taşır. Surenin ikinci ayetinde geçen bu kelimeden dolayı Nebe Suresi adını almıştır. Bu surede kastedilen haber,...

İnşikak Suresi Hakkında Bilgi

İnşikak suresi kıyametin kopmasından ve sonrasında yaşanacak durumlardan bahsetmektedir. Kıyamet günü inanların defterleri sağdan verilirken inanmayanların defterinin soldan verileceğinden, ceza ve ödüllerden bahsedilmiştir. İnşikak...

İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

İnşirah Suresi, kelime anlamı genişlemek, ferahlamak, açılmak olan ‘İnşirah’ ifadesinden adını alır. Sure, Peygamber Efendimiz’in göğsünün açılarak huzur ve ferahlığa kavuşmasını anlattığından dolayı bu...

Hakka Suresi Hakkında Bilgi

Hakka Suresi, başlangıç ifadesi olan ‘’el-Hakka’’ kelimesinden adını almaktadır. ‘El-Hakka’ ile kıyametin kastedildiği sure Kur’an-ı Kerim’de 69. sıradadır ve 52 ayetten oluşur. Ayrıca Mekke...

Hadid Suresi Hakkında Bilgi

Hadid Suresi, 29 ayetten oluşmuş olup Medine’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in 57. Suresi olan Hadid, ismini 25. Ayette geçen ve ‘demir’ anlamına gelen ifadeden...

Furkan Suresi Hakkında Bilgi

Furkan suresi Allah’ın yüceliğini ve yaratıcılığını vurgular. Tek olan Allah tır, peygamberler ise onun müjde elçisi konumundadır. Kurana ve peygamberlere itirazları ele alan Furkan...

Fatır Suresi

Fatır Suresi Nedir? Fatır suresi, Mekke’de nazil olmuş ve kırk beş Ayet-i Kerimeden oluşmaktadır. Fatır suresinin ilk Ayet-i Kerimesinde geçen ve yaratıcı anlamı olan “Fâtır”...

İlginize