Evliliğin Sünnetleri, Fazileti ve Hakları

Kur'an-ı Kerim de: "İçinizden bekarları evlendirin... Şayet fakir iseler, Allah onları kendi lütfüyle zenginleştirir. Allah (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) bilendir." buyrulmaktadır. Hadis-i şerifte de...

Erkekle Hanımın Arasındaki Adab-ı Muaşeret

Peygamber (s.a.v) zamanında bir kadın, kocasını karşılardı. Kocası eve girince, hanımı, hoş geldin, efendim, merhaba evimin efendisi der, paltosunu sırtından almağa koyulur, ayakkabılarını çözerdi....

Evlenmemin Lüzumu ve Eş Seçimi

Evlenmek; hali vakti elverişli, normal kimseler için evlenmenin sünnet olduğu malumdur. Resül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) özürsüz yere evlilikten kaçanları kınamış ve şöyle buyurmuştur. “Nikah...

İlginize