Fatiha Suresi – Fatiha Okunuşu ve Fatiha Ezberle

Halk arasında Fatiha Suresi’nin 2. ayeti olan ELHAM olarak da bilinir.

Fatiha Suresi Kuran’ın ilk suresi olduğu için başlangıç anlamında olan “Fatiha” adını almıştır. Halk arasında Fatiha Suresi’nin 2. ayeti olan ELHAM olarak da bilinir.

Surenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)1, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır.

Fatiha suresi toplam 7 ayetten oluşmaktadır.

1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. Amin

Fatiha Suresinin Okunuşu

Fatiha Suresinin okunuşu hakkında arama yapan arkadaşlarımıza yardımcı olmak için Kabe İmamı Sudeys’in okuyuşunu sizlerle paylaşıyoruz.  İlk suremiz hakkında diğer bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. İşte Kabe İmamı Sudeys’ten Fatiha Suresinin okunuşu;

Fatiha Suresi’nin Anlamı (Türkçe Meali)

Fatiha Suresi’nin tamamının Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir.

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!)

Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Fatiha Suresi’nin ayet ayet açıklaması (meali) ise şöyledir;

1 Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla,
2 Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3 O, rahmândır ve rahîmdir.
4 Ceza gününün mâlikidir.
5 (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız
6 Bize doğru yolu göster.
7 Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Gece rüyanızda kendinizi Fatiha suresini dinlerken gördüyseniz tabirimize buradan ulaşabilirsiniz.

Fatiha’nın Okunuşu Nasıl?

Fatiha’nın okunuşu şu şekildedir; Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim.  Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Rüyada Fatiha Suresi Görmek


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. Emre ÖZBEK Yorumunda diyor ki;

    Allah razı olsun sayın hocam.Allah tebliği yolunda hayırlı uzun ömürler versin.Yolun yolumuzdur.

  2. RECEP AKDENİZ Yorumunda diyor ki;

    ‎Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: Namazda sağa sola bakmaktan sakın.“ (Tirmizî, Cuma 59)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com