İlim Öğrenmek

İbrahim b. Alkame’den o da İbni Mesud‘dan (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Kim ilimden dünyasını ve ahiretini aydınlatacak bir bölüm...

İlmin Faziletleri

Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hakk (c.c) şöyle buyurmaktadır: “De ki: Ya Rab! İlmimi arttır.” Başka bir Ayet-i Kerimede de: “(Resülüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler...

Derviş hak Yolun Yolcusu

Dervişlik, yiğitliktir; her kişinin değil, er kişinin başarabileceği bir iştir. Eren olup pîr’e varmak, ancak onun hakkıdır. Dervişlik, belki her Müslüman için arzu edilen...

Nefis Terbiyesine dair Büyüklerden Nasihatler

Şeyh Ahmed-i Haznevi (k.s.) buyurdu ki; “ “Hazreti ziyarete gitmiştim. Hazret ata binmiş gidiyordu. Beni görünce atının başını kıstı ve yüzünü bana çevirdi. Beni yanına...

Nefis ve Terbiyesi Üzerine Sözler

Şerefeddin Yahya Muniri: “Nefsin yaratılması insanların yaşaması, üremesi ve dünya için çalışmaları içindir. Allah Teala nefsi böyle nice faydalar için yarattı fakat bütün insanlara...

Tefekkür ve İbret

Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Hakimde şöyle buyurmaktadır: "Göklerde ve yerde (vahdet, kudret, azamet ve rahmetimizi gösteren) nice deliller vardır. Onlar her gün bunlarla yüz yüze gelirler,...

İhlas ve Halis Niyet

Peygamberimiz (s.a.v) Cebrail’den (a.s) haber vermiştir, o da Allah'u Teala'dan nakletmiştir. "İhlas, sırlarımdan bir sırdır, onu kullarımdan sevdiğimin kalbine tevdi ederim." Cenab-ı Hakk, hepimizin...

İman Aşkı ile Altın Sevgisi

Allah'a (c.c) çok çok ibadet eden biri, bir gün haber almış ki yakın bir beldenin halkı bir ağaca -haşa- Allah diye tapıyorlar. Dini duyguları...

Güzel Ahlak Üzerine

Güzel ahlak: Güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Bazıları da güzel ahlakın alametlerini şöyle sıralamışlardır: Çok utanır, az eziyet eder, salahı çok...

Dilin Afetleri-7(avamın yersiz soruları)

On yedinci Afet: Avamın yersiz sualleri: Resül-i Ekrem (s.a.v) buyurmuşlardır ki: "Sizi terk ettiğim şeylerde beni bırakınız (yani sukut ettiğim hususları araştırmayınız) Sizden öncekilerin helak olanları,...

İlginize