Neml Suresi 

Neml suresi, Mekke döneminde nâzil olmuştur. 93 âyettir. 18. âyetinde Hz. Süleyman’ın ordusuna yol veren karıncaların (neml) zikri geçtiğinden sûreye bu ad verilmiştir. Neml Suresinin...

Nahl Suresi Hakkında Bilgi

Nahl Suresi, Yüce Allah’ın hikmetinin bir arıda tecelli etmesinden bahsedildiğinden dolayı bal arısı anlamına gelen ‘Nahl’ ismi verilmiştir. Kur’n-ı Kerim’in 16. Suresi olup 128...

Muhammed Suresi Hakkında Bilgi

Muhammed Suresi, Peygamber Efendimizin mübarek isminin 2. Ayette geçmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Ayrıca bir diğer adı da ‘’Kıtal Suresi’dir.’’ Bazı ayetlerinde müminlere harp...

Müminun Suresi

Müminun suresi, ismini ilk ayetinde geçen ve "inananlar" anlamına gelen "Mu'minun" kelimesinden alır. İlk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları...

Cin Suresi Hakkında Bilgi

Cin Suresi, 28 sekiz ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in 72. Suresidir. Bu surenin Nüzul nedeni ise şu şekildedir: Peygamber Efendimiz (s.a.v), beraberine sahabe efendilerimizden...

Leyl Suresi Hakkında Bilgi

Leyl Suresi 21 Ayet olup, Mekke döneminde indirilmiştir. Leyl suresi, ismini gece anlamında olan leyl kelimesinden almıştır. Leyl suresi yemin ile başlamaktadır. Yemin ile...

Münafikun Suresi Hakkında Bilgi

Münafikun Suresi, başlangıç ayetinde münafıklardan bahsetmesinden dolayı ‘Münafikun’ (Münafıklar) adı verilmiştir. Medine’de nazil olan sure, 11 ayetten oluşmuş olup Kur’an-ı Kerimin de 63. Suresidir. Münafıkların...
audio

Saff Suresi 

Saff suresi, ismini 4. ayetinde müminlerin saf saf durup Allah yolunda savaştıklarını anlattığı için, bu sure "Saf" ismini almıştır. Surede, insanların yapamayacakları şeyler hakkında...

Secde Suresi

Secde suresi, 30 ayettir. Bu süre ismini, müminlerin Allah’a secde etmesinden bahseden 15. ayetten almıştır. Surede ayrıca Allah’ın kudretinden, ahiret gününden, peygamberlerden bahşedilmiştir. Secde...

Rahman Suresi Hakkında Bilgi

Rahman Suresi adını ilk ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Rahman Allah’ın isimlerinden biridir. Merhamet eden anlamına gelir. Surede insanın yaratılış özelliklerinden, insanın diğer canlılardan...

İlginize