Abdest Alırken Okunacak Dualar Hakkında Bilgi

Bazı kaynaklarda abdest alırken ayrı ayrı her organı yıkarken okunacak dualara yer verilir. Fakat Peygamberimiz abdest alırken özel bir dua etmemiştir. Abdest alırken bu duaların okunması şart olmadığı gibi okunması da bir sakınca teşkil etmemektedir.

Abdest Alırken Okunacak Duaların Okunuşu

Abdest alırken okunacak duanın okunuşu şöyledir;

1-Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm ve alâ tevfîk-ıl-îmân El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. (abdeste başlarken)

2-  Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden. (ağza su verirken)

3- Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr. (burna su verirken)

4- Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike. (yüzü yıkarken)

5-   Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren. (sağ kolu yıkarken)

6-  Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden. (sol kolu yıkarken)

7-Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (başı mesh ederken)

8-  Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû. (kulakları mesh ederken)

9-  Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr. (enseyi mesh ederken )

10- Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.(sağ ayağı yıkarken)

11-  Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. (sol ayağı yıkarken)

12- (Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.) (abdestten sonra)

 Abdest Alırken Okunan Duaların Türkçe Anlamı

Abdest alırken okunan duaların Türkçe anlamı şöyledir;

1- Azim olan Allah’ın ismiyle başlarım. Bize İslâm dinini ve imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd olsun!

2-Yâ Rabbî, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir!

3-[Yâ Rabbî, Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleriyle rızıklandır! Cehennem kokusundan uzaklaştır!

4-Yâ Rabbî, nurunla, evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, yüzümü ağart! Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü karartma!

5- Yâ Rabbî, kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle!

6-Yâ Rabbî, kitabımı solumdan, arkamdan verme, hesabımı zor etme!

7- Yâ Rabbî, vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma! Başka gölgenin olmadığı günde Arşın gölgesinde gölgelendir!

8-Yâ Rabbî, beni, söz dinleyip, en güzeline uyanlardan eyle!

9-Yâ Rabbî, boynumu ateşten azat et!

10-Yâ Rabbî, ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit kıl!

11- Yâ Rabbî, Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma! Çalışmamı meşkûr et! Günahımı affet! Amelimi kabul ve ticaretimi helâl et!

12-Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.

Abdest Alırken ve Aldıktan Sonra Okunacak Dualar İle İlgili Hadisler

Abdest alırken okunacak dualar ile ilgili hadisler şöyledir;

Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. [Nesai]

Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur. [Halebi]

Abdestten sonra Kadir suresini 1 defa okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan, Peygamberlerle haşrolur.[Deylemi]

Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur. [Ey Oğul İlmihali]


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. İPEK EKİNCİ Yorumunda diyor ki;

    Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Allah’ sizdrn razi olsun yavrularımızi inşallah erken yatan erken kalakan ibadet eden kullarından eylesin rabbim

  2. Berat DEMİR Yorumunda diyor ki;

    ben uludağ ilahiyat fakültesinde okuyorum. önümüzdeki iki hafta vize haftası olduğu için hepinizden kendim ve tüm arkadaşlarım için dua istiyorum. dua edenlerden rabbim sonsuza dek razı olsun. Allah(c.c) sizi sevsin sizi sevdirsin ve sevindirsin inşaallah. duaya muhtaç kardeşiniz… ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com